Założyciel Światowej Akademii Miłości i Sztuki im. Jana Pawła II

Jego życiowym mottem stały się słowa, które przed laty skierował do niego Jan Paweł II:

Bóg dał Ci talent, więc dziel się tym talentem z innymi"

Prace Waldemara Bizonia znajdują się na wszystkich kontynentach, w zbiorach prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki oraz w muzeach. Jak podkreśla, swój warsztat zawdzięcza wytrwałej pracy oraz licznym studyjnym podróżom artystycznym po świecie. Twórca nie ukończył żadnej akademii sztuk pięknych, ale spotkał na swej artystycznej drodze wielu uznanych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Jego nauczycielami byli m.in. polscy artyści: Magdalena Abakanowicz, Franciszek Starowiejski, Grzegorz Stec. Jego najważniejsze prace to portrety ludzi, których spotykał na swojej drodze twórczego życia. Są to: duchowni, sportowcy, artyści, wojskowi, naukowcy i politycy. Współpracuje z przedstawicielami różnych organizacji polonijnych na świecie. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Artystyczno - Naukowego Henryka Sienkiewicza, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Wspiera liczne fundacje charytatywne, które obdarowuje obrazami, licytowanymi później na aukcjach dzieł sztuki. Jest też członkiem Bractwa Kurkowego w Krakowie. Malował już wiele znanych osobistości za granicą i w kraju, ludzi sztuki, bussinesu, medycyny (np. Zbigniew Religa) i zwykłych ludzi, których spotykał. Stworzył już 3.000 prac. Wciąż rysuje i maluje obrazy poświęcone Papieżowi Polakowi.
Artysta Malarz
Waldemar Bizoń

Waldemar Bizoń na Facebook

System Miłości

Stworzenie tego wyjątkowego nie tylko dla mnie ale i prawdopodobnie wkrótce dla całego świata, symbolu Systemu Miłości jakim jest biało-czerwone serce mogę nazwać przekazem z niebios. Zanim przystąpiłem do jego tworzenia, spędziłem wiele godzin na medytacji i modlitwach do mojego opiekuna Anioła Stróża oraz wielu świętych, w tym do Jana Pawała II mojego szczególnego świętego.

Natchnienie przyszło z niebios

Oddać swoje serce i przelać jego światło na ten wyjątkowy symbol
 

Portrety Papieża i twarz z Całunu Turyńskiego

Urodziłem się w Wadowicach. Siostry z Przedszkola Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Andrychowie zakorzeniły we mnie istotę chrześcijaństwa. Moja mama dobrze znała Karola Wojtyłę w czasach, kiedy był kardynałem. Sam znam wiele osób, które były wtedy bezpośrednio a do dziś duchowo bardzo blisko związane z Ojcem Świętym. Przeżyłem mocno wizytę w Watykanie i pierwsze spotkanie, wzruszające spotkanie z Papieżem w 1998 roku na audiencji w Watykanie. Tworzę z potrzeby serca, ale także na zamówienie

Portretem polskiego Papieża został obdarowany także węgierski minister ds. parlamentarnych i strategicznych w Kancelarii Premiera Węgier Balàzs Orbàn. Jak informuje Waldemar Bizoń: – 13 grudnia w gmachu Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie, w obecności konsul generalnej dr hab. Adrienne Körmendy i europosła prof. Ryszarda Legutki miałem zaszczyt wręczyć ministrowi Węgier namalowany przeze mnie obraz św. Jana Pawła II. W trakcie spotkania pojawił się pomysł przygotowania w Budapeszcie wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II.

Takim “zamówieniem” był obraz malowany farbami olejnymi jako prezent dla Papieża. Na czas malowania opuściłem moje rodzinne miasto i wyjechałem w góry do pobliskich Rzyk Praciaków do mojego przyjaciela Jacka, który użyczył mi pokoju. Aby wiernie oddać moc i działanie tego obrazu, przez cały okres pracy nad nim pościłem. Obraz ten przedstawia bardzo skupioną twarz Ojca Świętego pogrążonego w głębokiej medytacji. Na tle Beskidu jaśnieje objawiona twarz Chrystusa, której uosobienie wziąłem z Całunu Turyńskiego. Ojciec Święty przekazał mi w podziękowaniu za ten obraz srebrny krzyż.

 Obecnie ten właśnie obraz znajduje się w watykańskim gabinecie polskiego kardynała Stanisława Ryłki który wywodzi sie z Andrychowa, aby przypominał wszystkim składającym wizytę Ryłce, skąd wywodził się polski Papież.

Twórca wizerunku Polski

Waldemar Bizoń jako jeden ze wielu sławnych polaków, został umieszczony w księdze Twórcy Wizerunku Polski. Jest to wielkie wyróżnienie dla każdego kto jest zaangażowany w rozsławianie imienia Polski w świecie.

Album prezentuje sylwetki osób, które działają w sferze dobra, prawdy i piękna. Są to artyści, naukowcy, pisarze, ludzie biznesu, sportowcy, duchowni – osoby kształtujące rzeczywistość, a zarazem dające przykład, jak żyć świadomie i twórczo, jak spełniać swoją misję. Książka zawiera noty 93 znanych w kraju osób.