Kredo Systemu Miłości

System Miłości to niebiańska uniwersalna idea dochodzenia do zgody i harmonii dla wszystkich wolnych ludzi. Idea niefilozoficzna i niereligijna, promująca pokój i wzrost na poziomie ziemskim, kosmicznym i duchowym. Na Ziemi – by osiągnąć spokój i dobrobyt, a dla idei duchowej – zmieniać myślenie ludzkie na coraz wyższe, transcendentalne, co zapewnia po śmierci ciała, życie wieczne w Oryginalnym Niebie.

„System Miłości” – te słowa zostały wypowiedziane do mnie z Nieba przez Ojca Pio, w momencie kiedy zapytałem go, jaki system powinien panować na tym świecie, ponieważ obecne systemy myślenia i zarządzania ekonomią świata, sypią się i źle prowadzą ludzkość do słusznych dóbr. Wtedy Ojciec Pio powiedział, że powinien to być „System Miłości”. Od tej pory propaguję go w swoich pismach ( III tomy Wiedzy od Ojca Pio, każdy ponad 700 stron, kilka tysięcy pogłębionych myśli z zakresu życia i świadomości, pisanych przez 40 lat) pokazując na czym on polega.

Nagrywam również w tej idei filmiki, gdzie głoszę tą niebiańską wiedzę. Głównie polega ona na zmianie świadomości i uruchomieniu w duszy mocy kochania wszystkich jednakowo oraz przebaczania bezwarunkowego.

Poprzez System Miłości możemy się uwolnić od egoizmu, poczucia winy, od fałszywych proroków, jakimi są religie, filozofie i źle rozumiana władza. Kiedyś zadałem pytanie Ojcu Pio, że chciałbym znieść wszystkie religie a szczególnie katolicyzm. Odpowiedział: „no tak, ale co dasz w zamian?” Dziś już wiem, że to właśnie zapowiadany przed Ojca Pio – System Miłości. Ta idea nie będzie posiadała żadnych struktur ziemskich. Jest „Iskrą boską” dla dobra wszystkich, by pociągała osoby do pełnej wiedzy i miłości bezwarunkowej. To jednak nie przeszkadza, aby „Systemowcy” i sympatycy Systemu Miłości nie mogli brać udziału w innych strukturach, np. państwowych zostając posłami, ministrami, premierami prezydentami, itd.

System Miłości powinien być głoszony i wcielany na każdym polu funkcjonowania ludzkiego społeczeństwa. Sam jednak pozostanie jako „Idea Niebiańska” nie dotkniętą żadną hierarchią i strukturami. Na polu ludzkim można się spotykać, rozmawiać w grupach, przekazywać sobie wiedzę, serdeczności i miłość, organizować bale charytatywne, itp. Wszystko co dobre i złe w tym świecie: materializm, kultura, sztuka, technika, socjologia, psychologia, edukacja, polityka, – powinna być przesiąknięta tą rewolucją duchową.

System Miłości ma być miękką ideą i o ile jest to możliwe, wchłaniać do siebie wszystkich poszukujących sensu życia, szczęścia, pokoju, harmonii, prawdziwego dobrobytu, a nade wszystko życia wiecznego. Które jest i czeka ze swej natury na wszystkich niezależnie od tego, kto kim był, jest i będzie. Reinkarnacja w mocy Miłość a ostatecznie jej świadome uniknięcie, powoduje, że Idea Systemu Miłości jest otwarta dla każdego.

Wiesław Matuch